+421 907 52 46 46

Historické programy

Edukatívne aj zábavné programy, prezentácia tancov od antiky, cez gotiku a renesanciu až po barok a empír. Náučné prednášky a školy tanca pre školy aj v podobe historických show.

Historické tance

Dĺžka každého vstupu: 10-20 min.

Počet účinkujúcich: 2-8

Prezentácia dvorských a ľudových tancov a kostýmov z obdobia od stredoveku, cez renesanciu, barok až po empír.

Vzdelávací program pre deti

Dĺžka programu: 30-90 min.

Počet účinkujúcich: 2-6

Interaktívne prednášky pre deti, rozprávanie o histórii tanca, vývoji módy počas storočí, výuka jednotlivých krokov a tancov z rôznych období (stredovek, renesancia, barok).

Antické tance

Dĺžka vstupu: 3-15 min.

Počet účinkujúcich: 2-8

Štylizované vystúpenia na tému antického Ríma sú atraktívne vďaka nevšedným kostýmom, striedaním dramatických i veselých motívov a snahou previesť diváka do atmosféry rímskych slávností či chrámových obradov.

Ľudové historické programy

Dĺžka vstupu: 3-12 min.

Počet účinkujúcich: 2-8

Na ľudové veselice v historickom duchu sa vždy hodí aj tanec so stužkovými poikami, historický tanec alebo šerm. Autentické odevy i zbrane zo starého Uhorska.

Pozrite si