Beauty & Relax večer pre dámy, Centrum Lilienka, Bratislava, 22.11.2019