Naša výuka a WORKSHOPy

Lektorka Linda Stasíková

Aktuálne kurzy na zimný trimester 2017/2018

Tento trimester sa na vás teším na nasledujúcich kurzoch, ktoré vyučujem:

Štúdio DezOriental, Sklenárova 1, Ružinov:
pondelky 16:00 – indický tanec – bollywood od 18.9.2017
stredy o 16:15, brušný tanec
stredy 18:15 brušný tanec mierne pokročilé

Pravidelná výuka a spolupráca

Referencie: štúdio Etnodance (BA), dezOriental (BA), Irina Dance (BA), Dance Motion (BA), mestské kultúrne zariadenia Bratislavy, fitness štúdio Slender (BA), šermiarska skupina Tostabur (BA),…

Workshopy

Referencie: Kuchipudi Dance Academy (Bangalore, India), štúdio dezOriental (BA), štúdio Alishaba (BB), festival Pressburg Dance Fest (BA), šermiarska skupina Cassanova (BB),…

V prípade záujmu o individuálne tanečné hodiny sa informujte e-mailom alebo telefonicky.

 

Kontaktuje nás