Aktueller Winterunterricht 2017/2018

Železná Breznica, 29.7.2017 indický tanec

Tento trimester sa na vás teším na nasledujúcich kurzoch, ktoré vyučujem:

Štúdio DezOriental, Sklenárova 1, Ružinov:

pondelky 16:00 – indický tanec – bollywood, od 18.9.2017
stredy 16:15 – orientálny brušný tanec začiatočníci
stredy 18:15 – orientálny brušný tanec mierne pokročilí

Linda 🙂